Ắc quy Fiamm

Ắc quy Fiamm 12SMG130 (12V - 130ah)
Liên hệ

Ắc quy Fiamm 12SMG130 (12V - 130ah)   Ắc quy là nguồn năng lượng không thể thiếu cho các trạm thu phát viễn thông di động hay những khu vực không có nguồn điện ổn định. Với...

Ắc quy Fiamm 12SMG100 (12V - 100ah)
Liên hệ

Ắc quy Fiamm 12SMG100 (12V - 100ah)   Ắc quy là nguồn năng lượng không thể thiếu cho các trạm thu phát viễn thông di động hay những khu vực không có nguồn điện ổn định. Với...

Ắc quy Fiamm 12XL205 (12V - 200ah)
Liên hệ

Ắc quy Fiamm 12XL205 (12V - 200ah)   Ắc quy là nguồn năng lượng không thể thiếu cho các trạm thu phát viễn thông di động hay những khu vực không có nguồn điện ổn định. Với...

Ắc quy Fiamm 12XL175 (12V - 170ah)
Liên hệ

Ắc quy Fiamm 12XL175 (12V - 170ah)   Ắc quy là nguồn năng lượng không thể thiếu cho các trạm thu phát viễn thông di động hay những khu vực không có nguồn điện ổn định. Với...

Ắc quy Fiamm 12XL155 (12V - 150ah)
Liên hệ

Ắc quy Fiamm 12XL155 (12V - 150ah)   Ắc quy là nguồn năng lượng không thể thiếu cho các trạm thu phát viễn thông di động hay những khu vực không có nguồn điện ổn định. Với...

Ắc quy Fiamm 12XL125 (12V - 120ah)
Liên hệ

Ắc quy Fiamm 12XL125 (12V - 120ah)   Ắc quy là nguồn năng lượng không thể thiếu cho các trạm thu phát viễn thông di động hay những khu vực không có nguồn điện ổn định. Với...

Ắc quy Fiamm 12XL105 (12V - 100ah)
Liên hệ

Ắc quy Fiamm 12XL105 (12V - 100ah)   Ắc quy là nguồn năng lượng không thể thiếu cho các trạm thu phát viễn thông di động hay những khu vực không có nguồn điện ổn định. Với...

Ắc quy Fiamm 12XL60 (12V - 60ah)
Liên hệ

Ắc quy Fiamm 12XL60 (12V - 60ah)   Ắc quy là nguồn năng lượng không thể thiếu cho các trạm thu phát viễn thông di động hay những khu vực không có nguồn điện ổn định. Với...

Ắc quy Fiamm ModelFG (6V-12V)
Liên hệ

Ắc quy Fiamm ModelFG (6V-12V)   Ắc quy là nguồn năng lượng không thể thiếu cho chiếu sáng hay hệ thống báo động trong cuộc sống hiện nay. Với công nghệ tái hợp khí AGM VRLA đạt...

Ắc quy Fiamm 12FGH65 (12V - 18ah)
Liên hệ

Ắc quy Fiamm 12FGH65 (12V - 18ah)   Ắc quy là nguồn năng lượng không thể thiếu cho các trạm thu phát viễn thông hiện nay. Với công nghệ tái hợp khí AGM VRLA đạt tiêu chuẩn...

Ắc quy Fiamm 12FGH50 (12V - 12ah)
Liên hệ

Ắc quy Fiamm 12FGH50 (12V - 12ah)   Ắc quy là nguồn năng lượng không thể thiếu cho các trạm thu phát viễn thông hiện nay. Với công nghệ tái hợp khí AGM VRLA đạt tiêu chuẩn...

Ắc quy Fiamm 12FGH36 (12V - 9ah)
Liên hệ

Ắc quy Fiamm 12FGH36 (12V - 9ah)   Ắc quy là nguồn năng lượng không thể thiếu cho các trạm thu phát viễn thông hiện nay. Với công nghệ tái hợp khí AGM VRLA đạt tiêu chuẩn...