Model FIT

Ắc quy Fiamm 12FIT180 (12V - 180ah)
Liên hệ

Ắc quy Fiamm 12FIT180 (12V - 180ah)   Ắc quy là nguồn năng lượng không thể thiếu cho các trạm thu phát viễn thông hiện nay. Với công nghệ tái hợp khí AGM VRLA đạt tiêu chuẩn...

Ắc quy Fiamm 12FIT100/23 (12V - 100ah)
Liên hệ

Ắc quy Fiamm 12FIT100/23 (12V - 100ah)   Ắc quy là nguồn năng lượng không thể thiếu cho các trạm thu phát viễn thông hiện nay. Với công nghệ tái hợp khí AGM VRLA đạt tiêu chuẩn...

Ắc quy Fiamm 12FIT100/19 (12V - 100ah)
Liên hệ

Ắc quy Fiamm 12FIT100/19 (12V - 100ah)   Ắc quy là nguồn năng lượng không thể thiếu cho các trạm thu phát viễn thông hiện nay. Với công nghệ tái hợp khí AGM VRLA đạt tiêu chuẩn...

Ắc quy Fiamm 12FIT130 (12V - 130ah)
Liên hệ

Ắc quy Fiamm 12FIT130 (12V - 130ah)   Ắc quy là nguồn năng lượng không thể thiếu cho các trạm thu phát viễn thông hiện nay. Với công nghệ tái hợp khí AGM VRLA đạt tiêu chuẩn...

Ắc quy Fiamm 12FIT90 (12V - 90ah)
Liên hệ

Ắc quy Fiamm 12FIT90 (12V - 90ah)   Ắc quy là nguồn năng lượng không thể thiếu cho các trạm thu phát viễn thông hiện nay. Với công nghệ tái hợp khí AGM VRLA đạt tiêu chuẩn...

Ắc quy Fiamm 12FIT75 (12V - 75ah)
Liên hệ

Ắc quy Fiamm 12FIT75 (12V - 75ah)   Ắc quy là nguồn năng lượng không thể thiếu cho các trạm thu phát viễn thông hiện nay. Với công nghệ tái hợp khí AGM VRLA đạt tiêu chuẩn...

Ắc quy Fiamm 12FIT60 (12V - 60ah)
Liên hệ

Ắc quy Fiamm 12FIT60 (12V - 60ah)   Ắc quy là nguồn năng lượng không thể thiếu cho các trạm thu phát viễn thông hiện nay. Với công nghệ tái hợp khí AGM VRLA đạt tiêu chuẩn...

Ắc quy Fiamm 12FIT40 (12V 40ah)
Liên hệ

Ắc quy Fiamm 12FIT40 (12V 40ah)   Ắc quy là nguồn năng lượng không thể thiếu cho các trạm thu phát viễn thông hiện nay. Với công nghệ tái hợp khí AGM VRLA đạt tiêu chuẩn quốc...

Ắc quy Fiamm 12FIT150 (12V - 150ah)
7.100.000₫

Ắc quy Fiamm 12FIT150 (12V - 150ah)   Ắc quy là nguồn năng lượng không thể thiếu cho các trạm thu phát viễn thông hiện nay. Với công nghệ tái hợp khí AGM VRLA đạt tiêu chuẩn...

Xem nhanh