Ắc quy Phoenix

Ắc quy Phoenix TS121500 (12V-150ah)
5.050.000₫

Ắc quy Phoenix TS121500 (12V-150ah) – diennang.vn   Ắc quy là nguồn năng lượng điện không thể thiếu đối với nhu cầu sử dụng trong nhiều lĩnh vực như UPS, viễn thông, điện công nghiệp... Với công...

Xem nhanh
Ắc quy Phoenix TS121200 (12V-120ah)
4.400.000₫

Ắc quy Phoenix TS121200 (12V-120ah) – diennang.vn   Ắc quy là nguồn năng lượng điện không thể thiếu đối với nhu cầu sử dụng trong nhiều lĩnh vực như UPS, viễn thông, điện công nghiệp... Với công...

Xem nhanh
Ắc quy Phoenix TS121000 (12V-100ah)
3.500.000₫

Ắc quy Phoenix TS121000 (12V-100ah) – diennang.vn   Ắc quy là nguồn năng lượng điện không thể thiếu đối với nhu cầu sử dụng trong nhiều lĩnh vực như UPS, viễn thông, điện công nghiệp... Với công...

Xem nhanh
Ắc quy Phoenix TS12700 (12V-70ah)
2.300.000₫

Ắc quy Phoenix TS12700 (12V-70ah) – diennang.vn   Ắc quy là nguồn năng lượng điện không thể thiếu đối với nhu cầu sử dụng trong nhiều lĩnh vực như UPS, viễn thông, điện công nghiệp... Với công...

Xem nhanh
Ắc quy Phoenix TS12400 (12V-40ah)
1.450.000₫

Ắc quy Phoenix TS12400 (12V-40ah) – diennang.vn   Ắc quy là nguồn năng lượng điện không thể thiếu đối với nhu cầu sử dụng trong nhiều lĩnh vực như UPS, viễn thông, điện công nghiệp... Với công...

Xem nhanh
Ắc quy Phoenix TS12310 (12V-31ah)
1.350.000₫

Ắc quy Phoenix TS12310 (12V-31ah) – diennang.vn Ắc quy là nguồn năng lượng điện không thể thiếu đối với nhu cầu sử dụng trong nhiều lĩnh vực như UPS, viễn thông, điện công nghiệp... Với công...

Xem nhanh
Ắc quy Phoenix TS12240W (12V-24ah)
890.000₫

Ắc quy Phoenix TS12240W (12V-24ah) – diennang.vn   Ắc quy là nguồn năng lượng điện không thể thiếu đối với nhu cầu sử dụng trong nhiều lĩnh vực như UPS, viễn thông, điện công nghiệp... Với công...

Xem nhanh
Ắc quy Phoenix TS12180 (12V-18ah)
670.000₫

Ắc quy Phoenix TS12180 (12V-18ah) – diennang.vn   Ắc quy là nguồn năng lượng điện không thể thiếu đối với nhu cầu sử dụng trong nhiều lĩnh vực như UPS, viễn thông, điện công nghiệp... Với công...

Xem nhanh
Ắc quy Phoenix TS12120 (12V-12ah)
450.000₫

Ắc quy Phoenix TS12120 (12V-12ah) – diennang.vn   Ắc quy là nguồn năng lượng điện không thể thiếu đối với nhu cầu sử dụng trong nhiều lĩnh vực như UPS, viễn thông, điện công nghiệp... Với công...

Xem nhanh
Ắc quy Phoenix TS1272 (12V-7.2ah)
250.000₫

Ắc quy Phoenix TS1272 (12V-7.2ah) – diennang.vn   Ắc quy là nguồn năng lượng điện không thể thiếu đối với nhu cầu sử dụng trong nhiều lĩnh vực như UPS, viễn thông, điện công nghiệp... Với công...

Xem nhanh