Dòng AGM VRLA

Ắc quy Fiamm ModelFG (6V-12V)
Liên hệ

Ắc quy Fiamm ModelFG (6V-12V)   Ắc quy là nguồn năng lượng không thể thiếu cho chiếu sáng hay hệ thống báo động trong cuộc sống hiện nay. Với công nghệ tái hợp khí AGM VRLA đạt...

Ắc quy Fiamm 12FGH65 (12V - 18ah)
Liên hệ

Ắc quy Fiamm 12FGH65 (12V - 18ah)   Ắc quy là nguồn năng lượng không thể thiếu cho các trạm thu phát viễn thông hiện nay. Với công nghệ tái hợp khí AGM VRLA đạt tiêu chuẩn...

Ắc quy Fiamm 12FGH50 (12V - 12ah)
Liên hệ

Ắc quy Fiamm 12FGH50 (12V - 12ah)   Ắc quy là nguồn năng lượng không thể thiếu cho các trạm thu phát viễn thông hiện nay. Với công nghệ tái hợp khí AGM VRLA đạt tiêu chuẩn...

Ắc quy Fiamm 12FGH36 (12V - 9ah)
Liên hệ

Ắc quy Fiamm 12FGH36 (12V - 9ah)   Ắc quy là nguồn năng lượng không thể thiếu cho các trạm thu phát viễn thông hiện nay. Với công nghệ tái hợp khí AGM VRLA đạt tiêu chuẩn...

Ắc quy Fiamm 12FGH23 (12V - 5ah)
Liên hệ

Ắc quy Fiamm 12FGH23 (12V - 5ah)   Ắc quy là nguồn năng lượng không thể thiếu cho các trạm thu phát viễn thông hiện nay. Với công nghệ tái hợp khí AGM VRLA đạt tiêu chuẩn...

Ắc quy Fiamm 12FGH23slim (12V - 5ah)
Liên hệ

Ắc quy Fiamm 12FGH23slim (12V - 5ah)   Ắc quy là nguồn năng lượng không thể thiếu cho các trạm thu phát viễn thông hiện nay. Với công nghệ tái hợp khí AGM VRLA đạt tiêu chuẩn...

Ắc quy Fiamm 12SP235 (12V - 235ah)
Liên hệ

Ắc quy Fiamm 12SP235 (12V - 235ah)   Ắc quy là nguồn năng lượng không thể thiếu cho hệ thống UPS hay hệ thống báo động an ninh hiện nay. Với công nghệ tái hợp khí AGM...

Ắc quy Fiamm 12SP205 (12V - 205ah)
Liên hệ

Ắc quy Fiamm 12SP205 (12V - 205ah)   Ắc quy là nguồn năng lượng không thể thiếu cho hệ thống UPS hay hệ thống báo động an ninh hiện nay. Với công nghệ tái hợp khí AGM...

Ắc quy Fiamm 12SP150 (12V - 150ah)
Liên hệ

Ắc quy Fiamm 12SP150 (12V - 150ah)   Ắc quy là nguồn năng lượng không thể thiếu cho hệ thống UPS hay hệ thống báo động an ninh hiện nay. Với công nghệ tái hợp khí AGM...

Ắc quy Fiamm 12SP135 (12V - 135ah)
Liên hệ

Ắc quy Fiamm 12SP135 (12V - 135ah)   Ắc quy là nguồn năng lượng không thể thiếu cho hệ thống UPS hay hệ thống báo động an ninh hiện nay. Với công nghệ tái hợp khí AGM...

Ắc quy Fiamm 12SP120 (12V - 120ah)
Liên hệ

Ắc quy Fiamm 12SP120 (12V - 120ah)   Ắc quy là nguồn năng lượng không thể thiếu cho hệ thống UPS hay hệ thống báo động an ninh hiện nay. Với công nghệ tái hợp khí AGM...

Ắc quy Fiamm 12SP100 (12V - 100ah)
Liên hệ

Ắc quy Fiamm 12SP100 (12V - 100ah)   Ắc quy là nguồn năng lượng không thể thiếu cho hệ thống UPS hay hệ thống báo động an ninh hiện nay. Với công nghệ tái hợp khí AGM...