Model SLA

Ắc quy Fiamm 6SLA200 (6V - 200ah)
Liên hệ

Ắc quy Fiamm 6SLA200 (6V - 200ah)   Ắc quy là nguồn năng lượng không thể thiếu cho các trạm thu phát viễn thông, hệ thóng UPS loại xả sâu và trong công nghiệp. Với công nghệ...

Ắc quy Fiamm 6SLA180 (6V - 180ah)
Liên hệ

Ắc quy Fiamm 6SLA180 (6V - 180ah)   Ắc quy là nguồn năng lượng không thể thiếu cho các trạm thu phát viễn thông, hệ thóng UPS loại xả sâu và trong công nghiệp. Với công nghệ...

Ắc quy Fiamm 6SLA150 (6V - 150ah)
Liên hệ

Ắc quy Fiamm 6SLA150 (6V - 150ah)   Ắc quy là nguồn năng lượng không thể thiếu cho các trạm thu phát viễn thông, hệ thóng UPS loại xả sâu và trong công nghiệp. Với công nghệ...

Ắc quy Fiamm 6SLA125 (6V - 125ah)
Liên hệ

Ắc quy Fiamm 6SLA125 (6V - 125ah)   Ắc quy là nguồn năng lượng không thể thiếu cho các trạm thu phát viễn thông, hệ thóng UPS loại xả sâu và trong công nghiệp. Với công nghệ...

Ắc quy Fiamm 6SLA100 (6V - 100ah)
Liên hệ

Ắc quy Fiamm 6SLA100 (6V - 100ah)   Ắc quy là nguồn năng lượng không thể thiếu cho các trạm thu phát viễn thông, hệ thóng UPS loại xả sâu và trong công nghiệp. Với công nghệ...