Ắc quy Globe

Ắc quy Globe WP20-12 (12V-20IEah)
670.000₫

Ắc quy Globe WP20-12 (12V-20IEah) – diennang.vn   Ắc quy là nguồn năng lượng điện không thể thiếu đối với nhu cầu sử dụng trong nhiều lĩnh vực như UPS, viễn thông, điện công nghiệp... Với công nghệ...

Xem nhanh
Ắc quy Globe WP14-12 (12V-14ah)
450.000₫

Ắc quy Globe WP14-12 (12V-14ah) – diennang.vn   Ắc quy là nguồn năng lượng điện không thể thiếu đối với nhu cầu sử dụng trong nhiều lĩnh vực như UPS, viễn thông, điện công nghiệp... Với công nghệ...

Xem nhanh
Ắc quy Globe WP12-12 (12V-12SEah)
430.000₫

Ắc quy Globe WP12-12 (12V-12SEah) – diennang.vn   Ắc quy là nguồn năng lượng điện không thể thiếu đối với nhu cầu sử dụng trong nhiều lĩnh vực như UPS, viễn thông, điện công nghiệp... Với công nghệ...

Xem nhanh
Ắc quy Globe WP7.5-12 (12V-7.5ah)
265.000₫

Ắc quy Globe WP7.5-12 (12V-7.5ah) – diennang.vn   Ắc quy là nguồn năng lượng điện không thể thiếu đối với nhu cầu sử dụng trong nhiều lĩnh vực như UPS, viễn thông, điện công nghiệp... Với công nghệ...

Xem nhanh
Ắc quy Globe WP4.5-6 (6V-4.5ah)
115.000₫

Ắc quy Globe WP4.5-6 (6V-4.5ah) – diennang.vn   Ắc quy là nguồn năng lượng điện không thể thiếu đối với nhu cầu sử dụng trong nhiều lĩnh vực như UPS, viễn thông, điện công nghiệp... Với công nghệ...

Xem nhanh