Model SP

Ắc quy Fiamm 12SP235 (12V - 235ah)
Liên hệ

Ắc quy Fiamm 12SP235 (12V - 235ah)   Ắc quy là nguồn năng lượng không thể thiếu cho hệ thống UPS hay hệ thống báo động an ninh hiện nay. Với công nghệ tái hợp khí AGM...

Ắc quy Fiamm 12SP205 (12V - 205ah)
Liên hệ

Ắc quy Fiamm 12SP205 (12V - 205ah)   Ắc quy là nguồn năng lượng không thể thiếu cho hệ thống UPS hay hệ thống báo động an ninh hiện nay. Với công nghệ tái hợp khí AGM...

Ắc quy Fiamm 12SP150 (12V - 150ah)
Liên hệ

Ắc quy Fiamm 12SP150 (12V - 150ah)   Ắc quy là nguồn năng lượng không thể thiếu cho hệ thống UPS hay hệ thống báo động an ninh hiện nay. Với công nghệ tái hợp khí AGM...

Ắc quy Fiamm 12SP135 (12V - 135ah)
Liên hệ

Ắc quy Fiamm 12SP135 (12V - 135ah)   Ắc quy là nguồn năng lượng không thể thiếu cho hệ thống UPS hay hệ thống báo động an ninh hiện nay. Với công nghệ tái hợp khí AGM...

Ắc quy Fiamm 12SP120 (12V - 120ah)
Liên hệ

Ắc quy Fiamm 12SP120 (12V - 120ah)   Ắc quy là nguồn năng lượng không thể thiếu cho hệ thống UPS hay hệ thống báo động an ninh hiện nay. Với công nghệ tái hợp khí AGM...

Ắc quy Fiamm 12SP100 (12V - 100ah)
Liên hệ

Ắc quy Fiamm 12SP100 (12V - 100ah)   Ắc quy là nguồn năng lượng không thể thiếu cho hệ thống UPS hay hệ thống báo động an ninh hiện nay. Với công nghệ tái hợp khí AGM...

Ắc quy Fiamm 12SP90 (12V - 90ah)
Liên hệ

Ắc quy Fiamm 12SP90 (12V - 90ah)   Ắc quy là nguồn năng lượng không thể thiếu cho hệ thống UPS hay hệ thống báo động an ninh hiện nay. Với công nghệ tái hợp khí AGM...

Ắc quy Fiamm 12SP80 (12V - 80ah)
4.350.000₫

Ắc quy Fiamm 12SP80 (12V - 80ah)   Ắc quy là nguồn năng lượng không thể thiếu cho hệ thống UPS hay hệ thống báo động an ninh hiện nay. Với công nghệ tái hợp khí AGM...

Xem nhanh
Ắc quy Fiamm 12SP72 (12V - 72ah)
Liên hệ

Ắc quy Fiamm 12SP72 (12V - 72ah)   Ắc quy là nguồn năng lượng không thể thiếu cho hệ thống UPS hay hệ thống báo động an ninh hiện nay. Với công nghệ tái hợp khí AGM...

Ắc quy Fiamm 12SP70 (12V - 70ah)
3.750.000₫

Ắc quy Fiamm 12SP70 (12V - 70ah)   Ắc quy là nguồn năng lượng không thể thiếu cho hệ thống UPS hay hệ thống báo động an ninh hiện nay. Với công nghệ tái hợp khí AGM...

Xem nhanh
Ắc quy Fiamm 12SP55 (12V - 55ah)
Liên hệ

Ắc quy Fiamm 12SP55 (12V - 55ah)   Ắc quy là nguồn năng lượng không thể thiếu cho hệ thống UPS hay hệ thống báo động an ninh hiện nay. Với công nghệ tái hợp khí AGM...

Ắc quy Fiamm 12SP42 (12V - 42ah)
Liên hệ

Ắc quy Fiamm 12SP42 (12V - 42ah)   Ắc quy là nguồn năng lượng không thể thiếu cho hệ thống UPS hay hệ thống báo động an ninh hiện nay. Với công nghệ tái hợp khí AGM...