Model XL

Ắc quy Fiamm 12XL205 (12V - 200ah)
Liên hệ

Ắc quy Fiamm 12XL205 (12V - 200ah)   Ắc quy là nguồn năng lượng không thể thiếu cho các trạm thu phát viễn thông di động hay những khu vực không có nguồn điện ổn định. Với...

Ắc quy Fiamm 12XL175 (12V - 170ah)
Liên hệ

Ắc quy Fiamm 12XL175 (12V - 170ah)   Ắc quy là nguồn năng lượng không thể thiếu cho các trạm thu phát viễn thông di động hay những khu vực không có nguồn điện ổn định. Với...

Ắc quy Fiamm 12XL155 (12V - 150ah)
Liên hệ

Ắc quy Fiamm 12XL155 (12V - 150ah)   Ắc quy là nguồn năng lượng không thể thiếu cho các trạm thu phát viễn thông di động hay những khu vực không có nguồn điện ổn định. Với...

Ắc quy Fiamm 12XL125 (12V - 120ah)
Liên hệ

Ắc quy Fiamm 12XL125 (12V - 120ah)   Ắc quy là nguồn năng lượng không thể thiếu cho các trạm thu phát viễn thông di động hay những khu vực không có nguồn điện ổn định. Với...

Ắc quy Fiamm 12XL105 (12V - 100ah)
Liên hệ

Ắc quy Fiamm 12XL105 (12V - 100ah)   Ắc quy là nguồn năng lượng không thể thiếu cho các trạm thu phát viễn thông di động hay những khu vực không có nguồn điện ổn định. Với...

Ắc quy Fiamm 12XL60 (12V - 60ah)
Liên hệ

Ắc quy Fiamm 12XL60 (12V - 60ah)   Ắc quy là nguồn năng lượng không thể thiếu cho các trạm thu phát viễn thông di động hay những khu vực không có nguồn điện ổn định. Với...